SASH

RANGES

oRGANZA SASHES

White

white organza sash.jpg

Ivory

ivory organza sash.jpg
silver organza sash.jpg

Silver

Lemon

lemon organza sash.jpg

Black

black organza sash.jpg

Burgundy

burgundy organza sash.jpg

Hot Pink

hot pink organza sash.jpg

Yellow

yellow organza sash.jpg

Orange

orange organza sash.jpg

Red

red organza sashes.jpg

Apricot

apricot organza sash.jpg

Chocolate

choclate organza sash.jpg

Watermelon

watermelon organza sash.jpg

Baby Pink

baby pink organza sash.jpg

Crimson

crimson organza sash.jpg

Purple

purple organza sash.jpg

Deep Purple

deep purple organza sash.jpg

Lilac

lilac organza sash.jpg

Navy

navy organza sash.jpg

Aqua

aqua organza sash.jpg

Electric Blue

electric blue organza sash.jpg

Powder Blue

powder blue organza sash.jpg

Baby Blue

Baby Blue organza sash.jpg

Turquoise

turquoise organza sash.jpg

Olive

olive organza sash.jpg

Mint

Min.jpg

Gold

Gold.jpeg

Antique Gold

Antique Gold Organza Sash.jpeg

Apple

apple organza sash.jpg

Champagne

Champagne organza sash.jpg
satin SASHES

White

white satin sash.jpg

Lemon

lemon satin sash.jpg

Peach

peach satin sash.jpg

Ivory

Ivory Satin Sash.png

Yellow

yeloow satin sash.jpg

Salmon

salmon satin sash.jpg

Silver

silver satin sash.jpg

Orange

orange satin sash.jpg

Rose

rose satin sash.JPG

Baby Pink

baby pink satin sash.jpg

Hot Pink

hot pint satin sash.jpg

Dusty Pink

dusty pink sash.JPG

Lipstick

lipstick satin sash.JPG

Burgundy

burgundy satin sash.jpg

Red

red satin sash.jpg

Lilac

Deep Purple

Lavender

deep purple satin sash.jpg
lilac satin sash.jpg
lavender satin sash.jpg

Purple

purple satin sash.JPG

Aqua

aqua satin sash.jpg

Electric Blue

electric blue satin sash.jpg

Navy

navy satin sash.jpg

Baby Blue

baby blue satin sash.jpg

Powder Blue

powder blue satin sash.jpg

Teal

teal satin sash.jpg

Mint Green

mint green satin sashes.jpg

Turquoise

turquoise satin sash.jpg

Olive

olive satin sash.jpg

Bottle Green

Bottle green satin round.jpg

Grass Green

grass green satin sash.jpg

Lime

lime green satin sash.jpg

Apple

apple satin sash.jpg

Mocha

mocha satin sash.jpg

Gold

gold satin sash.jpg

Black

black satin sash.jpg

Bronze

Bronze satin round.jpg

Chocolate

chocolate satin sash.png
miscellaneous sashes

Hessian

Hessian Sash.jpg

Black & White Strpe

unnamed (1).jpg

White Lace

White Lace.jpg